David Kok

Doi-kn6dLavid Kok is sinds juni 2013 werkzaam als social media manager voor de gemeenteraad (griffie) van de gemeente Almere. Hij is verantwoordelijk voor alle communicatie vanuit de griffie met als specifiek aandachtspunt het vergroten van de betrokkenheid van bewoners van Almere bij het politieke proces. De afgelopen twee jaar heeft hij zich o.a. beziggehouden met de opkomstbevorderingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014, het ontwikkelen van een communicatie- en contentstrategie, een nieuwe website voor de gemeenteraad en een nieuwe huisstijl. Voordat hij in Almere ging werken, werkte David elf jaar voor de gemeente Amsterdam in diverse functies.

Onderwerp:

Stand van zaken van social service bij de overheid.

Samenvatting:

Op zes gemeenten na hebben alle gemeenten inmiddels een Twitteraccount. Ook het gebruik van Facebook heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen en gemeenten lijken te begrijpen dat er kansen liggen voor Instagram en (vooral) WhatsApp. 87% van de gemeenten geeft aan met webcare bezig te zijn, maar dat is vooral nog op het niveau van het beantwoorden van vragen. Hoewel gemeenten steeds meer aandacht schenken aan het creëren van content, staat dit nog in de kinderschoenen. En ook communities worden nog steeds meer als pop-upstores ingezet. Hoe kunnen gemeenten omgaan met open data, SEO, kanaalsturing, media monitoring en het doorontwikkeling van het KCC? Wat is de stand van zaken van social service bij de overheid (onderzoek 2011 – 2015) en welke trends en mogelijkheden zijn er voor de toekomst?