Eric Velleman

ericvellemanEric is toegankelijkheidsexpert en wetenschappelijk directeur van de stichting Accessibility. Daarnaast is hij onderzoeker aan de Universiteit Twente en werkt hij bij een instituut voor blinden en slechtzienden aan innovatie en toegankelijkheid.

Eric zit in de adviesraad van het W3C en denkt mee over de ontwikkeling van diverse internationale documenten, standaarden en wet- en regelgeving over toegankelijkheid. Hij is betrokken bij Europese afstemming van de uitvoering en de kwaliteit van toetsingen voor de (web)richtlijnen.

Hij heeft actief meegewerkt aan de Webrichtlijnen en onderzoekt op dit moment factoren die de toepassing van richtlijnen en regelgeving bij bedrijven en overheden beïnvloeden.

Bij Accessibility leidt hij een team dat zich bezighoudt met toegankelijkheid van websites, apps, kunst, serious games en nieuwe media.

Onderwerp Breakoutsessie:

Impact EU directive op toegankelijkheid (publieke) diensten gemeenten

Samenvatting:

Welke verplichtingen komen er vanuit Europa en de VN op ons af met betrekking tot webtoegankelijkheid voor mensen met beperkingen? Welke eisen stelt bijvoorbeeld de ratificatie van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap? en wat hebben gemeenten te maken met het EU directive voor de toegankelijkheid van (publieke) diensten en producten, dus ook overheidswebsites?

We zetten dit kort op een rij aan de hand van de rapportage eisen van deze verdragen. Wat zijn de gevolgen ten aanzien van monitoring, beleid, regelgeving, organisatie, etc. We willen ook samen met de deelnemers aan de sessie nadenken over de meest praktische oplossing om de klus te klaren.