Pauline Smabers en Gert Klooster

 

GKGert Klooster is sinds 2014 secretaris van Cascadis en is betrokken bij de doorontwikkeling en vernieuwing van de vereniging. Klooster is momenteel in dienst als strategisch communicatieadviseur bij de gemeente Stadskanaal, de Veiligheidsregio Groningen en bij acht samenwerkende gemeenten die de Participatiewet in Oost-Groningen uitvoeren. Hij begon zijn loopbaan als journalist, was daarna vijf jaar zelfstandig ondernemer en acht jaar interim-adviseur voor verschillende gemeenten. Al jarenlang is hij ook op freelance basis actief als dagvoorzitter, presentator en/of moderator, vandaar dat zijn rol bij de Inspiratiesessie op het Cascadis congres hem inspireert.

 

 


PaulinePauline Smabers
is allround communicatieadviseur bij bureau Coform. Haar missie is: interactie met de overheid zo gemakkelijk mogelijk maken voor burgers en bedrijven. Smabers heeft recente ervaring bij: Nationaal Archief, Univé, Belastingdienst, ministerie van SZW, Bank Mendes Gans, CBR, ministerie van OCW, Rijksvastgoedbedrijf. Zij heeft Cascadis geholpen tijdens de interactieve sessie op 5 november in Bodegraven en begeleidde Cascadis bij het opstellen van de visie Cascadis2020.

 

 

Onderwerp

Inspiratiesessie: Werk mee aan je eigen vakmanschap en de toekomst van Cascadis

Samenvatting

De leden van Cascadis hebben eind 2015 een stevige ambitie uitgesproken bij  de toekomst van Cascadis. Het bestuur heeft dit verwoord in een visiedocument. Speerpunten zijn onder meer: CascadisLab, CascadisAcademy, trendwatching en nog veel meer.
Om die ambities te realiseren gaan we professionals inhuren, maar hebben we ook de hulp van onze leden nodig. De vraag die we beantwoord willen krijgen tijdens deze sessie is: hoe kan de vereniging op een slimme manier het vakmanschap van de webprofessionals verder ontwikkelen en hoe kan dat worden ingebed in de activiteiten van de beroepsvereniging?